DOKUMENTY I ARCHIWA
artykuł dodany : 2019-07-23 | administrator

Kalendarz szkolny

data wydarzenie
1.09.2020 r.
(wtorek)
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14.10.2020 r.
(środa)
Dzień Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela)
11.11.2020 r.
(środa)
Święto Niepodległości
23.12.2020 r.
(środa)
Początek zimowej przerwy świątecznej (23-31.12.2020r.)
31.12.2020 r.
(czwartek)
Koniec zimowej przerwy świątecznej (23-31.12.2020r.)
15.01.2021 r.
(piątek)
Początek ferii zimowych woj. małopolskie (15.02 - 28.02.2021 r.)
27.02.2021 r.
(sobota)
Koniec ferii zimowych woj. małopolskie (15.02 - 28.02.2021 r.)
1.04.2021 r.
(czwartek)
Początek wiosennej przerwy świątecznej (1.04-6.04.2020 r.)
6.04.2021 r.
(wtorek)
Koniec wiosennej przerwy świątecznej (1.04-6.04.2020 r.)
25.05.2021 r.
(wtorek)
Egzamin ósmoklasisty: język polski – godz. 9:00
26.05.2021 r.
(środa)
Egzamin ósmoklasisty: matematyka – godz. 9:00
27.05.2021 r.
(czwartek)
Egzamin ósmoklasisty: język obcy nowożytny – godz. 9:00
16.06.2021 r.
(środa)
Termin dodatkowy - egzamin ósmoklasisty: język polski – godz. 9:00
17.06.2021 r.
(czwartek)
Termin dodatkowy - egzamin ósmoklasisty: matematyka – godz. 9:00
18.06.2021 r.
(piątek)
Termin dodatkowy - egzamin ósmoklasisty: język obcy nowożytny – godz. 9:00
25.06.2021 r.
(piątek)
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
26.06.2021 r.
(sobota)
Początek wakacji (26.06.2021r.)
2.07.2021 r.
(piątek)
Termin ogłaszania wyników egzaminów ósmoklasisty
8.07.2021 r.
(czwartek)
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji o egzaminach ósmoklasisty (do 8 lipca 2021 r.)
9.07.2021 r.
(piątek)
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji o egzaminach ósmoklasisty
31.08.2021 r.
(wtorek)
Koniec wakacji (31.08.2021 r.)