Ewaluacja zewnętrzna
artykuł dodany : 2019-09-01 | Iwona Kapcia


Zachęcamy do zapoznania się z raportem, który jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w naszej szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji.


Raport jest również dostępny na stronie Kuratorim Oświaty w Krakowie.

Kuratorium Oświaty w Krakowie