Wymagania edukacyjne
artykuł dodany : 2019-07-12 | Iwona Kapcia

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
otwórz

93.27 KB
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wymagania edukacyjne - klasa 2
otwórz

159.44 KB
Wymagania edukacyjne - klasa 3
otwórz

199.67 KB
JĘZYK POLSKI
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
otwórz

574.94 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
otwórz

251.43 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
otwórz

260.74 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7
otwórz

233.86 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 8
otwórz

502.56 KB
JĘZYK ANGIELSKI
Zasady oceniania z języka angielskiego w klasach IV - VIII
otwórz

370.14 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
otwórz

756.96 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
otwórz

761.05 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
otwórz

698.48 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7
otwórz

1087.81 KB
JĘZYK NIEMIECKI
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7
otwórz

147.08 KB
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 8
otwórz

185.13 KB
MUZYKA
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasy 4 - 7
otwórz

400.13 KB
PLASTYKA
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasy 4 - 7
otwórz

151.46 KB
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
Zasady oceniania z historii i społeczeństwa w klasach IV - VIII
otwórz

820.28 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
otwórz

579.84 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
otwórz

708.73 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
otwórz

663.73 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7
otwórz

1006.68 KB
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Zasady oceniania z WOS-u w klasie VIII
otwórz

83.01 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 8
otwórz

476.84 KB
GEOGRAFIA
Zasady oceniania z geografii w klasie V - VIII
otwórz

193.41 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
otwórz

452.5 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
otwórz

310.83 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7
otwórz

467.71 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 8
otwórz

432.21 KB
PRZYRODA
Zasady oceniania z przyrody w klasie V
otwórz

193.04 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
otwórz

251.21 KB
BIOLOGIA
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
otwórz

234.3 KB
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
otwórz

165.4 KB
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7
otwórz

197.45 KB
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 8
otwórz

187.17 KB
CHEMIA
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7
otwórz

210.01 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 8
otwórz

186.47 KB
FIZYKA
Zasady oceniania
otwórz

87.82 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7
otwórz

525.32 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 8
otwórz

522.4 KB
MATEMATYKA
Zasady oceniania zmatematyki w klasach IV - VIII
otwórz

140.22 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
otwórz

293.96 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
otwórz

322.73 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
otwórz

294.39 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7
otwórz

254.75 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 8
otwórz

304.79 KB
INFORMATYKA
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
otwórz

105.01 KB
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
otwórz

102.98 KB
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
otwórz

102.74 KB
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7
otwórz

115.26 KB
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 8
otwórz

104.13 KB
TECHNIKA
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
otwórz

87.55 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
otwórz

96.03 KB
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
otwórz

93.08 KB
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasy 4 - 8
otwórz

96.63 KB
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 8
otwórz

88.29 KB