Grono Pedagogiczne
artykuł dodany : 2018-09-01 | admin

Halina Dudek edukacja wczesnoszkolna,
Teresa Dębek edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
Natalia Zelech edukacja wczesnoszkolna, świetlica szkolna
Katarzyna Szala język polski
Jadwiga Jaśko język angielski, historia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Ilona Hajda język niemiecki
Iwona Knapik przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, geografia
Iwona Kapcia matematyka, biblioteka szkolna
Anna Hojowska wychowanie fizyczne
Jadwiga Gniewek-Sporysz muzyka, plastyka
Monika Święszek WOS
Anna Nowak chemia
Dorota Jakóbik fizyka
Dorota Kwadrans język angielski
ks. Józef Kutek religia
Marek Szala technika, informatyka
Ewelina Biela-Szydek edukacja dla bezpieczeństwa
Dorota Kwadrans rewalidacja