Dyrektor szkoły
artykuł dodany : 2015-10-12 | admin

mgr Iwona KnapikAbsolwentka wydziału humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Posiada dodatkowe kwalifikacje do zarządzania w oświacie, nauczania geografii, przyrody, wychowania fizycznego oraz wychowania do życia w rodzinie.
W Szkole Podstawowej w Grojcu pracuje od 1987 roku, a funkcję dyrektora pełni od 01.09. 2006 roku.