Nasza szkoła
Dyrektor szkoły
Grono Pedagogiczne
Wychowawcy klas
Samorząd Uczniowski
Biblioteka szkolna
Galeria Szkolna
Sprawy szkolne
Dokumenty szkolne
Zajęcia pozalekcyjne
Zestaw podręczników
Przydatne linki
Ewaluacja zewnętrzna
Zapisy do klasy I
Projekty szkolne
Książki naszych marzeń
English teaching
Aktywizacja jednostek
Pierwsze uczniowskie
Radosna Szkoła
Szkoła bez przemocy
Owoce w szkole
Szklanka mleka
Lepszy Start
Młodzi, wykształceni
Już pływam
Archiwum
STATUT SZKOŁY
PROGRAM WYCHOWAWCZY
Ocenianie
Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
Wymagania edukacyjne dla - klasy 1
Wymagania edukacyjne dla - klasy 2
Wymagania edukacyjne dla - klasy 3
Zasady oceniania z języka polskiego w klasach IV -VI
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
Zasady oceniania z przyrody w klasach IV -VI
Zasady oceniania z historii i społeczeństwa w klasach IV - VI
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
Zasady oceniania z języka angielskiego w klasach IV - VI
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
Zasady oceniania z zajeć techniki w klasie IV
Zasady oceniania z zajeć techniki w klasie IV
Zasady oceniania z zajeć techniki w klasie VI
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasy 4 - 6
Rozkłady zajęć
Klasy 1 - 3
Klasy 4 - 6
Podręczniki
Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017
Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016
Zajęcia pozalekcyjne
| Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Grojcu | ul. Bartosza Głowackiego 11 | 32-566 Alwernia |
|Kontakt| Lokalizacja miejscowosci Spis treści Logowanie Facebook SP Grojec BIP