Nasza szkoła
Dyrektor szkoły
Grono Pedagogiczne
Wychowawcy klas
Samorząd Uczniowski
Biblioteka szkolna
Galeria szkolna
Galeria imprezy
Galeria wycieczki
Galeria różne
Sprawy szkolne
Dokumenty szkolne
Zajęcia pozalekcyjne
Ocenianie
Zestaw podręczników
Przydatne linki
Rozkład zajęć
Ewaluacja zewnętrzna
Zapisy do klasy I
Projekty szkolne
Kształtowanie kompetencji kluczowych
Lepsza Szkoła
Książki naszych marzeń
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
English teaching
Aktywizacja jednostek
Pierwsze doświadczenia
Radosna Szkoła
Znajdź Właściwe Rozwiązanie
Szkoła bez przemocy
Owoce w szkole
Szklanka mleka
Lepszy Start
Młodzi, wykształceni
Już pływam
Archiwum
STATUT SZKOŁY
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
Ocenianie
Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
Wymagania edukacyjne - klasa 1
Wymagania edukacyjne - klasa 2
Wymagania edukacyjne - klasa 3
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego - klasa 1
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego - klasa 2
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego - klasa 3
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 8
Zasady oceniania z matematyki
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 8
Zasady oceniania z przyrody w klasie IV i VI
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
Zasady oceniania z geografii w klasie V, VII i VIII
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 8
Zasady oceniania z historii i społeczeństwa w klasach IV - VI
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7
Zasady oceniania z języka angielskiego w klasach IV - VI
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 8
Zasady oceniania z zajeć techniki w klasie VI
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasy 4 - 7
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasy 4 - 7
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasy 4 - 6
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7
zczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 8
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7
zczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 8
Zasady oceniania
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 8
Zasady oceniania
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 8
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 8
Rozkłady zajęć
Klasy 1 - 3
Klasy 4 - 6
Podręczniki
Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019
Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018
Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018
Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017
Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016
Zajęcia pozalekcyjne
| Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Grojcu | ul. Bartosza Głowackiego 11 | 32-566 Alwernia |
|Kontakt| Lokalizacja miejscowosci Spis treści Logowanie Facebook SP Grojec BIP