Archiwum szkolne rok 2016/2017

 

 

PODZIĘKOWANIE

Uczniowie i Grono Pedagogiczne serdecznie dziękują za przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2015 naszej szkole.
Zebrana w ten sposób kwota (w wysokości 2449,50 zł) została przeznaczona na zakup między innymi pomocy dydaktycznych (mikroskopów, lornetek, lup).


DZIĘKUJEMY I LICZYMY NA DALSZĄ POMOC!

 

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA NASZEJ SZKOŁY

Dyrektor i Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu zwracają się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz naszej szkoły. Jest to możliwe dzięki umowie, którą podpisaliśmy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole "Małopolska", w ramach akcji "1% dla naszej szkoły".
Przekazana kwota przyczyni się do stworzenia lepszych warunków edukacyjnych naszych dzieci.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 1% podatku od uzyskanego dochodu zamiast do budżetu państwa możecie Państwo przekazać na rzecz naszej szkoły. Szkoła zobowiązuje się do wydatkowania przekazanych środków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto szkoła obowiązkowo przedstawi po zakończeniu roku obrachunkowego, sprawozdanie spożytkowania otrzymanej kwoty – celem prawidłowego rozliczenia wynikającego z obowiązku szczegółowych rozliczeń działalności pożytku publicznego.
Przekazana kwota przyczyni się do stworzenia lepszych warunków edukacyjnych naszych dzieci.

Zachęcamy i serdecznie dziękujemy.
Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Sympatycy Szkoły.
 

Dane potrzebne podczas wypełniania formularza PIT:
Numer KRS: 0000052078
Cel szczegółowy: SP w Grojcu, gm. Alwernia

 

 

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

"Aby człowiek wiedział, dokąd zmierza,
musi wiedzieć, skąd pochodzi…”

To, że dziś żyjemy w wolnym kraju, zawdzięczamy wielu pokoleniom Polaków, którzy przez lata przelewali krew za Ojczyznę. Aby oddać im hołd, jak co roku, spotkaliśmy się w przededniu 98 rocznicy odzyskania niepodległości. Na Sali w Domu Ludowym zasiedli zaproszeni goście: Burmistrz – p. Tomasz Siemek, przewodniczący Rady Miejskiej – p. Tomasz Tomaszewski, Sekretarz Gminy – p. Jolanta Nowakowska, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu – p. Katarzyna Drabiec, Radni – p.p. Stanisław Kamiński i Mateusz Berny, Dyrektor SOK – p. Marek Skowronek, Ksiądz proboszcz – Józef Kutek, sołtys – p. Jacek Gocał, mieszkańcy Grojca, pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów. Mieliśmy okazję wysłuchać przemówienia Dyrektora szkoły. Obejrzeliśmy również ładny montaż słowno – muzyczny i interesującą prezentację multimedialną. Niezwykła dekoracja uświetniła naszą uroczystość. Takie spotkania jak to, w którym uczestniczyliśmy, jednoczą pokolenia, uczą miłości do Ojczyzny i okazywania wdzięczności.

 

SPOTKANIE Z ARTYSTĄ NIEZWYKŁYM

26 października 2016 r. nauczyciele i uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z panem Jerzym Omelczukiem.
Nasz gość jest artystą niezwykłym. Ciężko doświadczony przez los, niepełnosprawny, przez całe życie porusza się na wózku inwalidzkim. Mimo to realizuje swoje pasje – maluje ustami.
Na początku pan Omelczuk przy pomocy „tłumaczki”(ma również kłopoty z mówieniem) opowiadał swoją historię. Mówił także o tym, w jaki sposób pracuje nad powstaniem obrazów, jakie jest ich przeznaczenie i gdzie można je oglądać. Potem mieliśmy okazję zobaczyć Go przy pracy. Widzieliśmy, jak zapełniał białe płótno farbami i jak „wyczarował” urokliwy obraz, który nam później ofiarował. Następnie dzieci zadawały artyście pytania. Interesowało je wiele rzeczy, między innymi warsztat malarza.
Na koniec przewodnicząca SU podziękowała p. Omelczukowi za wizytę w naszej szkole i wręczyła upominek – miniaturową choinkę.
Spotkanie to było dla dzieci doskonałą lekcją tolerancji, która zaprzeczyła stereotypowemu stwierdzeniu, że niepełnosprawni są gorsi. Przekonała, by nie ulegać uprzedzeniom.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października 2016 r. wszyscy pracownicy i uczniowie naszej szkoły spotkali się na sali w Domu Ludowym, aby uczcić Dzień Edukacji Narodowej.
Na początku głos oddano dzieciom. Klasa VI zaprezentowała zebranym gościom humorystyczne przedstawienie zatytułowane: „Jak Bóg stworzył nauczycielkę”. Następnie uczniowie złożyli okolicznościowe życzenia i wręczyli pracownikom szkoły kwiaty oraz własnoręcznie wykonane upominki.
Później pani bibliotekarka wśród uczniów kl. I przeprowadziła krótki test na znajomość literatury dziecięcej, po którym odbyło się pasowanie na czytelnika, którego dokonała Ada Bachowska (czytelnik roku szkolnego 2015/2016). Na pamiątkę tego wydarzenia pierwszoklasiści otrzymali książeczki.
Z kolei głos zabrała pani Dyrektor. Złożyła życzenia swoim współpracownikom i pogratulowała nauczycielom, którzy za swoją pracę otrzymali nagrody.
Około godziny 10.00 wszyscy przeszli do szkoły, skąd po krótkiej przerwie udali się na boisko szkolne za cmentarzem. Tu, zgodnie z tradycją, odbyła się Sztafeta Papieska. Uczestniczyli w niej uczniowie klas I – VI. Potem dzieci bawiły się w grupach. Zajęcia zakończono około godziny 12.00.
Wspólne obchody Dnia Edukacji Narodowej to cenne doświadczenie. Na pewno sprzyja zacieśnieniu relacji nauczyciel – uczeń. Pokazuje, że „pani to też człowiek”, który nie tylko wymaga, ale potrafi się też świetnie bawić z dziećmi.

STYPENDIA DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

Ruszył program o przyznanie stypendiów dla uczniów uzdolnionych. Wnioskodawcą są rodzice zgłaszanych uczniów. Ze wsparcia będą mogli skorzystać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych oraz placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne (w rozumieniu art. 2 ust.3, 5 i 7 ustawy o systemie oświaty), w szczególności uczniowie ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.
Miesięczna wysokość stypendium w przypadku uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych wyniesie 400 zł brutto, gimnazjów - 500 zł brutto i szkół ponadgimnazjalnych - 600 zł brutto. Wykorzystanie stypendium i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych stypendysty będzie weryfikowane na podstawie sprawozdań z realizacji jego Indywidualnego Planu Rozwoju.
Szczegółowe informacje na temat kryteriów znajdują się na stronie:
http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/stypendia-dla-uzdolnionych-uczniow
Wzory potrzebnych dokumentów znajdują się na stronie:
http://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny

 

VI ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

 

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do akcji. W jej ramach przygotowano między innymi gazetkę tematyczną. VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia obchodziliśmy jedynie na lekcjach matematyki. Uczestnikami akcji byli uczniowie klas IV-VI, a egzaminatorem nauczyciel matematyki, który omówił jej cele i objaśnił zasady egzaminu. Uczniowie udzielali pisemnych odpowiedzi na zakodowanych losach, które zawierały przykłady zarówno łatwe, jak i te trudne i bardzo trudne. Po egzaminie uczniowie w parach, pod kierunkiem nauczyciela, rozwiązywali łamigłówki. Dopiero po lekcjach nauczyciel sprawdził odpowiedzi uczniów i ustalił kto zdał egzamin. Uroczyste podsumowanie akcji i ogłoszenie wyników miało miejsce na szkolnym apelu.
Wszyscy świetnie się bawili.

 

77. ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

Z okazji 77. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu wzięli udział w uroczystym apelu.
Nauczyciel historii i uczniowie kl. VI przygotowali ciekawą akademię opowiadającą o trudnych, wojennych latach, o bohaterstwie chłopców i dziewcząt z Szarych Szeregów „którzy potrafili pięknie żyć i pięknie umierać”. Występom dzieci towarzyszyła prezentacja multimedialna.
W drugiej części spotkania Przewodnicząca SU pasowała pierwszoklasistów na uczniów. Dzieci otrzymały legitymacje szkolne z rąk pani dyrektor oraz pamiątkowe dyplomy.

„KSIĄŻKOBRANIE”

W dniu 29 września 2016 roku klasy IV – VI brały udział w akcji „Książkobranie” organizowanej przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Alwerni, Stowarzyszenie „Młoda Alwernia” i Stowarzyszenie „Seniorzy Alwerni” w ramach projektu „Układ Otwarty – Wokół Jednego Utworu”.
Zabawa miała formę biegu na orientację. Uczniowie podzieleni na 3 grupy, zaliczali punkty kontrolne. Szukali ukrytych w lesie książek, po czym ruszali w dalszą drogę. Na finiszu z rozsypanek wyrazowych tworzyli hasła o treści ekologicznej.
Po zawodach zostali poczęstowani kiełbaskami z grilla i słodyczami.
Akcję oceniamy bardzo wysoko. Dzieci wykazały się dobrą orientacją w terenie i umiejętnościami korzystania z mapek. Potrafiły ze sobą współpracować. Dzięki „Książkobraniu” nasza szkolna biblioteka wzbogaciła się o 30 nowych pozycji.

OBCHODY ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY

Obchody Święta Patrona w naszej szkole należą do najważniejszych zadań wychowawczych. W tym roku miały inną formę, bowiem skorzystaliśmy z zaproszenia Wójta Gminy Kłaj, Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Kłaju, Dyrekcji ZSO w Kłaju, Jednostki Wojskowej 42 – 28 oraz Nadleśnictwa Niepołomice i 9.09. 2016 r. udaliśmy się do Puszczy Niepołomickiej na uroczystość upamiętniającą 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej i śmierć żołnierzy broniących ziemi niepołomickiej.
Przed głównymi uroczystościami reprezentanci naszej szkoły brali udział w XXV Biegu „Sztafeta Pokoju”, którego trasa prowadziła od Jednostki Wojskowej 42 – 28 do grobów w Puszczy Niepołomickiej. Mieliśmy również okazję gościć w hodowli żubrów i podziwiać te wspaniałe zwierzęta. Później zaproszono nas na teren wojskowy, gdzie byliśmy świadkami tresury psów.
Około godziny 11.30 miało miejsce uroczyste rozpoczęcie. Powitano zgromadzonych na polanie i wygłoszono okolicznościowe przemówienie. Potem odprawiono Mszę Świętą. Po Eucharystii uczniowie z Gimnazjum w Kłaju zaprezentowali przygotowany na tę okazję montaż słowno – muzyczny, który przedstawił losy Polaków – wojskowych i cywilów – w latach 1939 – 1945. Następnie odczytano apel poległych, żołnierze oddali salwy honorowe, złożono wieńce przy grobach żołnierzy. Na koniec poczęstowano wszystkich gości grochówką.
Uroczystość, w której uczestniczyliśmy, miała niezwykle podniosły charakter i była doskonałą lekcją patriotyzmu.

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

8 IX 2016 r. przedstawicielka firmy „Profet” pani A. Wcisło” przeprowadziła w naszej szkole niezmiernie ciekawe zajęcia profilaktyczne dla kl. IV – VI pt. „Szanuj zdrowie, ratuj życie”.
Pierwsza część spotkania była poświęcona substancjom uzależniającym. Prowadząca zwróciła uwagę na przyczyny uzależnień oraz objawy i skutki zażywania narkotyków a także dopalaczy. Skupiła się również na napojach energetycznych i ich negatywnym wpływie na zdrowie człowieka.
Szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się druga część zajęć w trakcie których uczniowie poznali teorię i praktykę niesienia pierwszej pomocy. Chętnie ćwiczyli na fantomach. Pani Wcisło w sposób bardzo przystępny objaśniła, jak udzielić pomocy, na co zwrócić uwagę, a czego unikać.
Oceniając spotkanie, należy stwierdzić, że p. prowadząca spotkanie była do niego dobrze przygotowana. Z łatwością nawiązała kontakt z dziećmi. Potrafiła je zainteresować omawianymi zagadnieniami i zachęcić do współpracy.

UWAGA MIŁOŚNICY SZACHÓW!

Zaczynamy treningi od 16 września 2016 roku.
wszystkie osoby chętne podzielimy na 3 grupy.
1.grupa - poniedziałki, godzina 14.35
2.grupa - piątki, godzina 13.40
3.grupa - piątki, godzina 14.35
Proszę zapisywać swoje dzieci do poszczególnych grup wysyłając SMS (nr telefonu 500 033 065 z podaniem imienia, nazwiska i numeru grupy). Jest też możliwość zapisania się na zajęciach.
B. Kuś

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

"Nie zapomnij o nas
Lesie łąko skało
Nie zapomnij o nas
Ptaku drogo trawo
Nie zapomnij o nas
Wodo biała wodo
Nie zapomnij o nas"
(E. Bryk)

1 września, jak co roku, pożegnaliśmy wakacje i powitaliśmy nowy rok szkolny.
Od godziny 9.00 uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Z uwagą wysłuchaliśmy kazania księdza proboszcza, który zwrócił uwagę na to, co ważne w szkole: sumienność, życzliwość, uprzejmość. Następnie byliśmy świadkami ślubowania uczniów klasy I, którzy z przejęciem powtarzali po pani Dyrektor słowa przyrzeczenia. Po Eucharystii w uroczystym pochodzie przeszliśmy do Domu Ludowego. Tu głos zabrała p. Dyrektor. Pozdrowiła zabranych, przedstawiła wychowawców, nowe nauczycielki i gorąco przywitała w progach naszej szkoły najmłodszych uczniów. Tę część uroczystości zakończył występ uczniów klasy II. Na koniec przeszliśmy do szkoły, gdzie miały miejsca spotkania z wychowawcami.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY ALWERNIA

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Alwernia w roku szkolnym 2016/2017.
Czytaj więcej:


| Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Grojcu | ul. Bartosza Głowackiego 11 | 32-566 Alwernia |
|Kontakt| Lokalizacja miejscowosci Spis treści Logowanie Facebook SP Grojec BIP