Wymagania edukacyjne

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
  EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wymagania edukacyjne - klasa 1
Wymagania edukacyjne - klasa 2
Wymagania edukacyjne - klasa 3
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego - klasa 1
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego - klasa 2
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego - klasa 3
  JĘZYK POLSKI
Zasady oceniania z języka polskiego w klasach IV -VI
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
  MATEMATYKA
Zasady oceniania z matematyki
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7
  PRZYRODA/GEOGRAFIA
Zasady oceniania z przyrody w klasach IV -VI i geografii w klasie VII
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7
  HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
Zasady oceniania z historii i społeczeństwa w klasach IV - VI
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7
  JĘZYK ANGIELSKI
Zasady oceniania z języka angielskiego w klasach IV - VI
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7
  ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
  INFORMATYKA
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7
  ZAJĘCIA TECHNICZNE
Zasady oceniania z zajeć techniki w klasie V
Zasady oceniania z zajeć techniki w klasie VI
  TECHNIKA
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4
  MUZYKA
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4 i 7
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
  PLASTYKA
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 4 i 7
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 5
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 6
  WYCHOWANIE FIZYCZNE
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasy 4 - 6
  BIOLOGIA
Zasady oceniania
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7
  CHEMIA
Zasady oceniania
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7
  FIZYKA
Zasady oceniania
Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - klasa 7

| Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Grojcu | ul. Bartosza Głowackiego 11 | 32-566 Alwernia |
|Kontakt| Lokalizacja miejscowosci Spis treści Logowanie Facebook SP Grojec BIP