Biblioteka szkolnaBiblioteka szkolna mieści się na parterze szkoły i jest ważnym centrum informacji. W jednym pomieszczeniu mieści się wypożyczalnia i czytelnia (kącik, w którym uczniowie i pracownicy szkoły mogą korzystać na miejscu z księgozbioru podręcznego).
Biblioteka oferuje swoim czytelnikom bogaty wybór książek, zbiorów specjalnych oraz innych dokumentów przydatnych uczniom, nauczycielom i rodzicom. W bibliotece można również skorzystać ze sprzętu komputerowego i sprzętu RTV (telewizora, odtwarzacza DVD i radiomagnetofonu).
Od 1 września 2009 roku w naszej bibliotece pracuje pani mgr Iwona Kapcia.

Szczegółowe informacje i zasady korzystania z biblioteki szkolnej określają odpowiednie regulaminy: Regulamin Biblioteki Szkolnej oraz Regulamin Czytelni.


ZBIORY BIBLIOTECZNE


KSIĘGOZBIÓR
Obecnie księgozbiór główny liczy prawie 3 tysiące woluminów, na które składają się między innymi:

 • lektury szkolne,
 • literatura dziecięca i młodzieżowa (powieści obyczajowe, przygodowe, podróżnicze, fantastyczne).
 • słowniki, encyklopedie i leksykony,
 • literatura naukowa i popularno-naukowa,
 • literatura pedagogiczna.
  Oprócz tego bilioteka gromadzi podręczniki szkolne, przewodniki metodyczne itp.
  ZBIORY SPECJALNE:
 • kasety wideo i płyty DVD z programami edukacyjnymi,
 • edukacyjne programy multimedialne,
 • płyty CD oraz kasety magnetofonowe z audycjami i piosenkami edukacyjnymi,
 • nagrania własne dotyczące uroczystości szkolnych.
  CZASOPISMA:
 • Biblioteka w Szkole,
 • Świerszczyk,
 • Victor Junior,
 • Młody technik.
  DOKUMENTY SZKOLNE:
 • Statut Szkoły,
 • Program wychowawczo-profilaktyczny,
 • Regulamin pracowni komputerowej,
 • Regulamin wycieczek,
 • Szkolny zestaw programów nauczania na poszczególne lata edukacji,
 • Szkolny zestaw podręczników na poszczególne lata edukacji,
 • itp.

 


WARSZTAT INFORMACYJNY


Na warsztat informacyjny naszej biblioteki składają się:

 • katalogi biblioteczne:
 • a) alfabetyczny szeregujący dokumenty w porządku alfabetycznym wg haseł     autorskich i tytułowych,
  b) rzeczowy szeregujący dokumenty biblioteczne wg kryteriów treściowych,
 • księgozbiór podręczny: zbiór książek w skład, którego wchodzą książki popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy t.j. encyklopedie, leksykony, słowniki, przewodniki, informatory, wydawnictwa albumowe, atlasy.
 • gazetka ścienna zawierająca aktualny spis lektur szkolnych, regulaminy wypożyczalni i czytelni, spis nowości wydawniczych zakupionych do biblioteki, gazetki podkreślające ważniejsze wydarzenia.
 • zasoby informacyjne Internetu.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom, innym pracownikom szkoły i rodzicom.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Każdy czytelnik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminami obowiązującymi w bibliotece szkolnej i ich przestrzegać.
 4. Ze zbiorów bibliotecznych korzystać można wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe, czasopisma) lub czytając, przeglądając na miejscu w kąciku czytelniczym (księgozbiór podręczny).
 5. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.
 6. Czytelnik może wypożyczyć książki i inne materiały wyłącznie na swoje nazwisko.
 7. Nie można wypożyczonych książek przekazywać innym osobom.
 8. Nie wolno wynosić z biblioteki żadnych książek bez zgody nauczyciela - bibliotekarza.
 9. Czytelnik może posiadać na swoim koncie kilka książek (nie więcej niż 5), w tym najwyżej jedną lekturę.
 10. Termin zwrotu książki upływa po miesiącu, czasopisma po trzech dniach.
 11. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki i inne materiały biblioteczne. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia obowiązany jest odkupić zniszczony lub zagubiony egzemplarz ewentualnie inną pozycję książkową (po uzgodnieniu z nauczycielem - bibliotekarzem).
 12. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 13. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.
 14. Zasady korzystania z czytelni określa odrębny regulamin. 
 15. Wszystkie wypożyczone materiały należy zwrócić do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 16. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

REGULAMIN CZYTELNI

 1. Czytelnia szkolna otwarta jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Z czytelni może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły.
 3. Każdy czytelnik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminami obowiązującymi w bibliotece szkolnej i ich przestrzegać.
 4. Uczniowie przebywający w czytelni szkolnej pozostają pod opieką nauczyciela – bibliotekarza.
 5. Każdy korzystający z czytelni szkolnej zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu odwiedzin czytelni.
 6. Do dyspozycji osób przebywających w czytelni szkolnej są zbiory biblioteczne, które po zakończonej pracy czytelnik zobowiązany jest oddać nauczycielowi - bibliotekarzowi.
 7. Do dyspozycji osób przebywających w czytelni jest również ICIm oraz sprzęt RTV, którego wykorzystanie określa odrębny regulamin.
 8. Czytelnik zobowiązany jest do dbania o zbiory biblioteczne (sprzęt), z których korzysta.

Zapraszamy do biblioteki

Zapamietaj!

BIBLIOTEKA - DOBRE MIEJSCE DLA CZŁOWIEKA

 


| Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Grojcu | ul. Bartosza Głowackiego 11 | 32-566 Alwernia |
|Kontakt| Lokalizacja miejscowosci Spis treści Logowanie Facebook SP Grojec BIP