KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu informuje, że w dniach od
1 marca 2019 r. do 1 kwietnia 2019 r. w sekretariacie
Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu

odbywają się zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2019/2020

  1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice.
  2. Do klasy pierwszej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.
  3. Na pisemny wniosek rodziców dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
  4. W roku szkolnym 2019/2020 do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci urodzone w 2012 roku.
  5. Przy zapisie dziecka do pierwszej klasy wymaganym dokumentem jest:
  1. karta zgłoszenia – dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,
  2. wniosek – dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły,
  3. oświadczenie woli uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej w Grojcu,
  4. klauzula dotycząca przetwarzania danych przez szkołę

Wymagane dokumenty są dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej: www.spgrojec.nsf.pl.

  1. Termin składania wymaganych dokumentów mija 1 kwietnia 2019 roku.

Zapraszamy w godzinach: poniedziałek – piątek 8.00 – 14.00

Ważne!!!!

Proszę zgłosić w sekretariacie szkoły lub telefonicznie dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu zapisane do innej szkoły.

DYREKTOR SZKOŁY| Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Grojcu | ul. Bartosza Głowackiego 11 | 32-566 Alwernia |
|Kontakt| Lokalizacja miejscowosci Spis treści Logowanie Facebook SP Grojec BIP