Dnia 19 czerwca 2019 roku zakończyliśmy rok szkolny. W kościele odbyła się Msza Święta, podczas której modlitwą i śpiewem dziękowaliśmy Panu Bogu za przeżyty czas. Jednocześnie prosiliśmy o szczęśliwy i udany okres wakacyjny.
W czasie zakończenia roku szkolnego na sali w Domu Ludowym głos zabrała Pani Dyrektor I. Knapik. Dokonała podsumowania osiągnięć uczniów oraz podziękowała rodzicom za współpracę. Szczególnym gościem na naszej uroczystości była Pani Burmistrz Beata Nadzieja – Szpila, która również zabrała głos.
Klasa VIII pożegnała szkołę w formie podziękowań dla nauczycieli i prezentacji multimedialnej – „ Absolwenci szkoły za 15 lat”. Krótkie pożegnanie swoich starszych kolegów przygotowały klasy VI i VII. Ósmoklasiści otrzymali drobne upominki.
Po tej części uroczystości nauczyciele i uczniowie udali się do szkoły, do sal lekcyjnych, gdyż tam nastąpiło rozdanie świadectw.
 

| Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Grojcu | ul. Bartosza Głowackiego 11 | 32-566 Alwernia |
|Kontakt| Lokalizacja miejscowosci Spis treści Logowanie Facebook SP Grojec BIP