noscript-img

Grono Pedagogiczne
Artykuł dodano dn. 01.09.2018 r. | autor: admin

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2021/22
Przedmiot nauczyciel
nauczanie wczesnoszkolne mgr Halina Dudek
nauczanie wczesnoszkolne mgr Natalia Słowińska
nauczanie wczesnoszkolne mgr Teresa Dębek
religia ks. Józef Kutek
język polski mgr Agnieszka Rybińska-Dusza
język angielski mgr Jadwiga Jaśko
język angielski mgr Dorota Kwadrans
język niemiecki mgr Ilona Hajda
historia mgr Jadwiga Jaśko
wiedza o społeczeństwie mgr Monika Święszek
matematyka mgr Iwona Kapcia
fizyka mgr Dorota Jakóbik
chemia mgr Kamila Moskal
przyroda mgr Kamila Moskal
przyroda mgr Iwona Knapik
biologia mgr Anna Hojowska
geografia mgr Kamila Moskal
geografia mgr Iwona Knapik
plastyka mgr Jadwiga Gniewek-Sporysz
muzyka mgr Jadwiga Gniewek-Sporysz
informatyka mgr Marek Szala
technika mgr Marek Szala
wychowanie fizyczne mgr Anna Hojowska
edukacja dla bezpieczeństwa mgr Anna Hojowska
wych. do życia w rodzinie mgr Kamila Moskal
pedagog szkolny mgr Teresa Dębek
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mgr Jadwiga Jaśko
biblioteka szkolna mgr Iwona Kapcia
świetlica szkolna mgr Natalia Słowińska