noscript-img

Dyrektorzy szkoły
Artykuł dodano dn. 12.10.2015 r. | autor: admin

mgr Natalia KopećAbsolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii oraz oligofrenopedagogiki.
Posiada dodatkowe kwalifikacje do zarządzania w oświacie.
Funkcję dyrektora pełni od 01.09. 2021 roku.


mgr Iwona KnapikAbsolwentka wydziału humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Posiada dodatkowe kwalifikacje do zarządzania w oświacie, nauczania geografii, przyrody, wychowania fizycznego oraz wychowania do życia w rodzinie.
W Szkole Podstawowej w Grojcu pracuje od 1987 roku,
a funkcję dyrektora pełniła od 01.09. 2006 do 01.09. 2021 roku.